Υπηρεσίες

Service
What We Offer

Οι Υπηρεσίες Μας

Η έδρα μας είναι στην Κόρινθο , αλλά προσφέρουμε υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα!

Προβολή - Παρουσίαση Εμπορικών Κέντρων

Καταγράφουμε και βιντεοσκοπούμε διάφορα εμπορικά κέντρα βοηθόντας την προβολή τους καθώς και πολυχώρος αναψυχής.

Εναέρια Φωτογραφία Και Βίντεο

Εναέριες λήψεις βίντεο και φωτογραφιών από οποιαδήποτε ύψος και διαφορετική οπτική γωνία. Δυνατότητα πανοραμικών φωτογραφιών και 360 μοιρών.

Έρευνα Και Διάσωση

Yποστήριξη σε όλες τις επιχειρήσεις που αφορούν την έρευνα και την διάσωση σε δύσβατες και απόκρημνες περιοχές.

Νέα Υπηρεσία

Κοινωνικές Εκδηλώσεις - Events

Πλήρη κάλυψη γάμων και βαπτίσεων, προσωπικά party, εγκαίνια επαγγελματικών χώρων και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Επίβλεψη Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων.

Παρουσίαση ιδιωτικών και δημόσιων έργων όπως οδικό δίκτυο, γέφυρες, αιολικά - φωτοβολταϊκά πάρκα.

Παρουσιάσεις Ξενοδοχείων

Παρουσίαση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων με υψηλής ευκρίνειας οπτικό υλικό με εναέρια περιήγηση τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους.

Προβολή - Παρουσίαση Ακινήτων Και Γης

Προβολή και παρουσίαση ακινήτων, οικοπέδων και διαφόρων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Επιθεώρηση Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Εναέριες επιθεωρήσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ενεργειακών πάρκων, δικτύων μεταφοράς ενέργειας

Εταιρική Προβολή

Προβολή εταιρικών εγκαταστάσεων με υψηλής ευκρίνειας οπτικό υλικό με εναέρια περιήγηση τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους.