ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Οι τιμές εξαρτώνται από την χρήση του αεροσκάφους και τι ακριβώς επιθυμείτε,π.χ  αν είναι απλή φωτογράφηση ή βίντεο, από το πλήθος των φωτογραφιών ή βίντεο που θέλετε, από τον τύπο του video (HD 1080p, 4Κ) , μοντάζ βίντεο, εκτύπωση φωτογραφιών, αντίγραφα, καθώς επίσης και από την ανάλυση και από το τρόπο αποθήκευσης όπως είναι USB, Blu-ray, DVD.

Για το άκριβες κόστος  της υπηρεσίας  μας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζι μας.

Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε!

.