ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλες οι πτήσεις σε εξωτερικόυς ή εσωτερικούς χώρους  εκτελούνται πάντα από έμπειρο προσωπικό.

Πετάμε πάντα

  • Βάση Νόμου ΦΕΚ Αρ. Δ2/Δ/352/17475
  • Με ασφάλιση αστικής ευθύνης
  • Με έμπειρους εκπαιδευμένους χειριστές
  • Με συχνή Συντήρηση Αεροσκάφους
  • Με έλεγχο πριν τις πτήσεις

Ο Χείριστης -πιλότος διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας κονσόλα που μεταφέρει ζωντανή εικόνα από το αεροσκάφος με όλες τις ενδείξεις που λαμβάνει από αυτό  όπως ενδεικτικά: ποσοστό μπαταρίας, υπόλοιπο χρόνου πτήσης , υψόμετρο, θέση και κατεύθυνση του αεροσκάφους και σε έκτακτη περίπτωση το αεροσκάφος επιστέφει μόνο του στην βάση του.